درخواست اجازه کار و اطلاعات کامل سایت اداره مهاجرت سوئد

29 فروردين 1394 Author :  

قاعده اصلی این است که بایستی قبل از سفربه سوئد درخواست اجازه کارکرده واجازه را گرفته باشید. هنگامیکه ازطریق وبگاه درخواست میکنید، برای طرز پرکردن درخواستنامه و مدارکی که باید ضمیمه شود دستورالعمل واضحی دریافت میکنید. انجام کار صحیح آسانتر میشود وامکان دریافت جواب سریعتربیشتر میشود.

برای درخواست کاربرای بعضی حرفه ها وبرخی کشورها مقررات ویژه ای وجود دارد. برای اشخاصی که درخواست پناهندگی کرده اند و یا برای دیدار نزد کارفرما درسوئد هستند مقررات دیگری وجود دارد.

تقاضای اجازه کاربرای برخی ازکشورها وبعضی ازکارها (in English)
تقاضای اجازه کار برای شخصی که متقاضی پناهندگی بوده است (in English)
تقاضای اجازه کاربرای کسی که به دیدارکارفرما به سوئد آمده است (in English)

پیشنهاد استخدامی

برای دریافت اجازه کار، شما باید یک پیشنهاد کاردرسوئد را داشته باشید. کارفرمای شما باید این کاررا درسوئد واتحادیه اروپا برای حداقل ۱۰ روز قبل ازاستخدام شما آگهی کرده باشد.

بررسی درخواستنامه ازکارفرما آغازمیشود

با ایجاد دعوتنامه کاری کارفرمای شما درسوئد بررسی تقاضای اجازه کارآغازمیگردد. کارفرمای شما به دانستن اسم شما، تاریخ تولد، تابعیت، تحصیلات و آدرس الکترونیکی شما نیاز دارد. مهم است  تازمانیکه جواب درخواست خود را دریافت میکنید، دسترسی به آدرس الکترونیکی ای داشته باشید که به کارفرما داده اید. درطول مدت زمان بررسی تقاضای اجازه کارشما اداره امورمهاجرت برای تماس با شما ازاین آدرس الکترونیکی استفاده میکند.

 یک نامه الکترونیکی دریافت میکنید

پس ازآنکه کارفرما دعوتنامه کاری را تنظیم میکند یک نامه الکترونیکی حاوی اطلاعاتی پیرامون چگونگی درخواست اجازه کار دریافت میکنید.

درفرم تقاضا اطلاعاتی درباره خود مینویسید. اگرخانواده تان به همراهتان میایند، همزمان برای آنها درخواست اجازه اقامت میکنید. همچنین بایستی کنترل کنید که اطلاعاتی را که دردعوتنامه کاری درباره شرایط استخدامی نوشته شده با آنچه که شما وکارفرما به توافق رسیده اید مطابقت دارد.

این مدارک را به همراه آن میفرستید

این مدارک را اسْکَن کرده یا عکس گرفته وبه همراه درخواست خود بفرستید

ازصفحات گذرنامه تان که درآنجا مشخصات شخصی شما، عکس، امضا، شماره گذرنامه، کشور صادرکننده، تاریخ اعتبارو اگرچنانچه اجاز اقامت درکشوردیگری غیرازکشورتان را دارید، کپی بگیرید
اگرچنانچه خانواده تان به همراهتان می آیند وهمزمان درخواست میکنید

ازصفحات گذرنامه شان که درآنجا مشخصات شخصی آنها، عکس، امضا، شماره گذرنامه، کشور صادرکننده، تاریخ اعتبارو اگرچنانچه اجازه اقامت درکشوری غیرازکشورخود رادارند کپی بگیرید
کپی ازعقدنامه یا کواهی ازدواج و یا معادل آن (درمورد زوجهایی که بعنوان مزدوج یا جفت ثبت شده اند)
مدرکی که نشان دهد که درکشورتان باهم زندگی کرده اید (برای کسانیکه زندگی مشترک بدون ازدواج دارند)
گواهی تولد فرزندان
رضایتنامه ازسرپرست دوم، اگراوبه سوئد نمی آید، که درآن ذکرشده که فرزند حق انتقال به سوئد رادارد.
مدرکی که نشانگروابستگی مالی فرزند بالای ۲۱ سال به پدرو مادرش باشد
مدارک میبایستی توسط مترجم رسمی به سوئدی یا انگلیسی. ترجمه شده باشند، کپی ازاصل مدرک باید همیشه فرستاده شود.

اجازه برای خانواده  (in English)

هزینه را پرداخت کرده ودرخواستنامه را بفرستید

دراکثرموارد هزینه میپردازید. شما باکارت بانکی ویزا یا کارت ماستِر پرداخت میکنید. وقتیکه هزینه احتمالی پرداخت شد پس ازآن فرم درخواستنامه را میفرستید. شما وکارفرمایتان ایمیلی مبنی براینکه تقاضای شما رسیده است دریافت میکنید. درصورت نیازبه اطلات بیشتراداره مهاجرت با شما تماس خواهد گرفت.

اطلاعاتی پیرامون هزینه اجازه کار (in English)

اداره مهاجرت دردرجه اول به درخواستی رسیدگی میکند که به کلیه سئوال ها پاسخ داده شده وتمامی مدارک بطورکامل ضمیمه شده باشند. بدین معنی که اگرتمامی مدارک لازم را به همراه درخواستتان فرستاده باشید و نیازی به تکمیل پرونده نباشد، جوابتان را سریعتر دریافت میکنید. توجه داشته باشید که دربرخی موارد اداره مهاجرت نیازبه بررسی بیشتری درمورد درخواستتان دارد حتی اگرچه تمامی گفته ها ومدارک فرستاده شده کامل باشند.

مدت انتظار برای اجازه کار (in English)

مبنا واساس کارت اجازه اقامت

اگرمجوزشما بیش ازسه ماه باشد کارت اجازه اقامت دریافت میکنید. این کارت مدرکی مبنی براجازه اقامت شما درسوئد بوده که از جمله شامل اثرانگشت وعکس شما میباشد.

شما که برای سفر به سوئد نیازبه ویزا دارید بایستی به سفارت یا کنسولگری سوئد جهت دادن اثرانگشت وگرفتن عکس هرچه سریعترمراجعه کنید. حتی اگرچنانچه ازقبل دارای کارت اجازه اقامت بوده اید چراکه این اطلاعات ذخیره نمیشوند. اگر خانواده شما هم درخواست مجوزمیکنند آنها هم بایستی اثرانگشت وعکس خود را به سفارت یا کنسولگری سوئد تحویل دهند. همیشه قبل از مراجعه با سفارت یا کنسولگری تماس بگیرید.

شما که برای سفربه سوئد نیازی به ویزا ندارید پس ازورود به سوئد مدارک لازم برای کارت اقامت را به اداره امورمهاجرت تحویل دهید. اما ولی قبل ازسفربه سوئد نیاز به درخواست وگرفتن اجازه کاردارید.

نزدیکترین سفارتخانه را دراین وبگاه پیدا کنید swedenabroad.com
اطلاعاتی پیرامون کارت اجازه اقامت (in English)
کشورهایی که شهروندانش برای سفربه سوئد نیازبه ویزا دارند (in English)

تصمیم را دریافت میکنید

ازما نامه الکترونیکی مبنی برتصمیم گرفته شده دریافت میکنید. خود برگه تصمیم را ازکنسولگری یا سفارتی که دردرخواست خود نام برده اید دریافت میکنید. همزمان کارفرما یا مأموریت دهنده نامه ای پستی درمورد تصمیم دریافت میکند.

هنگام تحویل تصمیم گذرنامه خود را به همراه داشته باشید. اگرچنانچه اجازه کاردریافت کرده باشید کارت اجازه اقامت را درعرض چهار هفته پس ازدادن اثرانگشت وعکسبرداری درکنسولگری یا سفارت تحویل میگیرید.

درباره اینکه بعد چه میشود زیر تیتر پس ازتصمیم بیشتر مطالعه کنید
اگرچنانچه بدون کارت اقامت میتوانید سفرکنید، نزد اداره امور مهاجرت جهت دادن اثرانگشت وعکسبرداری وقت رزرو کنید (in English)

EU migrant

EU migrant مفتخر است تا با داشتن نیروهای خبره بهترین مسیر را برای گرفتن ویزای شینگن و اقامت کاری فراهم آورد.

Website: eumigrant.com

Leave your comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

تماس با ما

برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.

  • Add: Veddestavägen 24, 175 62 Järfälla
  • Email: info@eumigrant.com
  • Website: www.eumigrant.com

درباره ما

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…